246 results for "Daesh"
19.10.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (time: 28:02)
US, Syria
19.10.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (time: 37:44)
US, Syria
18.10.2016
Parlamentní listy
Iraq, US, Syria
16.10.2016
Vremya pokazhet (49:21)
Russia, Syria
16.10.2016
Odnako, Pervyi kanal
Russia, US, Syria
16.10.2016
Parlamentni Listy
Qatar, Saudi Arabia
15.10.2016
Czech Free Press
Qatar, US, Saudi Arabia
30.09.2016
Riafan.ru
Ukraine
22.09.2016
The Duran
Israel, Syria
22.09.2016
news-front.info
Qatar, Turkey, Israel, Russia, Syria, Saudi Arabia