246 results for "Daesh"
29.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 20:28
US, Middle East
28.09.2017
TV Zvezda
Ukraine, Syria
28.09.2017
RIA Novosti
Russia, US
26.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 8:34
US
26.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 44:33
Russia, US, Syria
26.09.2017
Russian Ministry of Defence
Syria
26.09.2017
Russian Ministry of Defence
Russia, Syria
25.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 54:04
Russia, US, Syria
24.09.2017
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @Rossia-1, 1:26:40
Ukraine
11.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 2:15
US