Onun Dedikləri və Bunların Əsl Mənası

Embed

Prezident Putinin fevralın 24-də yayımlanmış və Ukraynanın açıq işğalını başlatdığı nitqində verilən əsas mesajlar.

Cənab Putinin müraciəti, daha əvvəlki bir çox çıxışlarında olduğu kimi dezinformasiya xarakterli narrativlərlə dolu idi. Buradakı niyyət demokratik və sülhsevər bir ölkəyə qarşı silahlı təcavüzə dəstəyi səfərbər etmək idi.

Onun dedikləri və bunların əsl mənasının qısa icmalı

Putinin manipulyativ və aldadıcı Yeni Dili: Əslində, o nə demək istəyir:
“Rusiyanın özünü müdafiəsi” Heç bir təhlükə yaratmayan suveren dövlətə hücum və işğal
“Məhdud hərbi əməliyyat” Tam hücum. Raket zərbələri, havadan və qurudan işğal

Mülki hədəflər, şəhərlər və infrastruktur da buraya daxildir

“İşğaldan söhbət getmir” Mümkün qədər çox ərazini işğal etmək niyyəti – lazım olduğu qədər uzun müddətə. Ukraynanı Moskvanın nəzarəti altına almaq. Qeyri-müəyyən müddətə qədər.
“Ukraynanın denasifikasiyası” Suveren ölkənin seçilmiş, qanuni məmurlarına qarşı Stalinist tipli repressiya.
“Yeni hökumət seçkilərinin keçirilməsi” Hakimiyyətə Kremlə sadiq olan marionetləri gətirmək üçün silah gücü ilə saxta demokratiya.

 

Kateqoriyalar

MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

EUvsDisinfo verilənlər bazasındakı nümunələrdə beynəlxalq informasiya məkanında reallığın natamam, təhrif olunmuş və ya yalan təsvirini təmin edən və əsas Kremlyönümlü mesajları yaydığı müəyyən edilən mesajlara diqqət yetirir. Bununla belə, bu, mütləq surətdə müəyyən bir nəşrin Kremllə əlaqəsinin olduğunu və ya redaksiyasının Kremlyönümlü olduğunu, yaxud bilərək dezinformasiya yaymağa çalışdığını bildirmir. EUvsDisinfo nəşrləri Aİ-nin rəsmi mövqeyini əks etdirmir, belə ki, ifadə edilən məlumat və rəylər media hesabatlarına və Şərq Stratcom İşçi Qrupunun təhlilinə əsaslanır.

  Your opinion matters!

  Məlumatların Qorunmasına dair Məlumat *

   Subscribe to the Disinfo Review

   Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

   Data Protection Information *

   The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.