198 results
04.07.2019
Sputnik Deutschland
Ukraine, US
04.07.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
28.06.2019
Sputnik Belarus
Russia, Ukraine
25.06.2019
Vremya Pokhazhet @ Pervyi Kanal (50:43 - 51:54)
Ukraine
25.06.2019
60 Minut @ Rossiya 1 (25:19 - 25:52)
Ukraine
23.06.2019
Vremya Pokhazhet @ Pervyi Kanal (11:18 - 11:30)
Ukraine
20.06.2019
Sputnik Belarus
UK, Russia, Ukraine, Baltic states, US, Sweden, Poland
18.06.2019
RT (rt.com)
Ukraine, US
17.06.2019
RT Deutsch time 23:23-23:47
Ukraine
13.06.2019
Sputnik Deutschland
Ukraine, US