220 results
03.06.2019
Livenews.am
Ukraine
06.12.2017
Luhansk1.info, Vzglyad, Kharkiv News Agency, Ukraina.ru, Voskhod info, Nasha Gazeta, Luhansk1, Realnaya Gazeta, Rubaltic, Ostrov
Ukraine
02.12.2016
Mesto Vstrechi @ NTV (time: 1:25:23)
Ukraine
24.10.2017
Mesto vstrechi @NTV TV-channel, 1:09:35
Hungary, Ukraine
06.09.2017
Mesto vstrechi @NTV, 1:13:56
North Korea, Russia, Ukraine, US, Germany
26.01.2018
Mesto vstrechi @NTV, 1:22:25
Ukraine, US
23.12.2019
Moskovskyi Komsomolets, RIA Novosti, Ukraina.ru, Komsomolskaya pravda, BFM.ru
Hungary, Ukraine
08.11.2018
News Front Izvestia Lenta.ru Argumenty i Fakty
Ukraine
26.09.2018
News Front
Hungary, Ukraine
15.01.2019
News Front
Ukraine, US