61 results

22.08.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal (21:56)
UK, Russia, US
09.04.2017
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym’
North Korea, UK, Russia, US, Syria
07.03.2018
60 minutes @Rossiya 1
UK, Russia
08.03.2018
Sputnik
UK, Russia
11.03.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1
UK, Russia
12.03.2018
60 minutes @Rossiya1
UK, Russia, US
17.03.2018
Rossiya 24
UK, Russia, Syria
21.03.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 25:32
UK, Russia
26.03.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 1:55
UK, Russia, US
27.03.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 9:10
UK, Russia, US