8975 results
09.11.2016
“Vecher s Vladimirom Solovyovym’’ @ ‘Rossia-1’ (1:38:13)
Russia, Ukraine
07.12.2017
‘Zvezda’ TV channel
Russia, Ukraine
20.02.2017
‘Vremya pokazhet’@ ‘Pervyi kanal’ (24:48)
Ukraine
27.09.2018
‘Vremya pokazhet’ on Pervyi kanal
UK, Russia
10.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (57:36)
Ukraine
13.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (51:16)
Syria
13.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (45:54, 48:09)
US, Syria
20.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (35:05)
Russia
10.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (29:34)
Russia, Ukraine
17.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (27:29)
Russia, Ukraine