7645 results
27.01.2020
China
07.02.2020
Baltic states
04.01.2016
Russia, Ukraine
02.09.2016
PrimeTime news
US, Georgia
17.12.2015
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Russia, Ukraine
31.12.2015
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Russia, Ukraine
05.01.2016
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Ukraine
11.04.2016
"Russkiy Mir", YouTube channel, 1:15
Russia
24.12.2015
"Svodki ot opolcheniya Novorossii", VK group // livejournal.com
Turkey, Ukraine
21.12.2015
"VedaMost. Biblioteka Znaniy", YouTube channel
US