7645 results
29.08.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi Kanal (9:44)
Ukraine
29.08.2016
parlamentnilisty.cz
Czech Republic, Turkey, Russia, Ukraine, US
29.08.2016
novarepublika.cz
Syria
29.08.2016
jpgazeta.ru
Ukraine, US
29.08.2016
miaistok.su
Ukraine
29.08.2016
parlamentnilisty.cz
Austria, Russia
28.08.2016
politikus.ru
Russia, Ukraine
28.08.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossia-1 TV (0:23, 2:31)
Russia
28.08.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossia-1 TV (2:32:24)
Russia
27.08.2016
ItonTV1 @ Youtube
Russia, Ukraine