9068 results
11.09.2016
Vesti nedeli s Dmitriy Kiselyov @ Rossia-1 TV (44:57, 48:06)
US
11.09.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossia-1 TV (01:19)
Russia
11.09.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossia-1 TV (09:43)
Kazakhstan, Azerbaijan, Russia, Ukraine, Georgia
11.09.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossia-1 TV (31:36, 32:50)
US
10.09.2016
baltnews.ee
Ukraine, US
10.09.2016
Voyennaya Tayna @ REN TV, at 1:16:50
UK
10.09.2016
Territoriya Zabluzhdenniy @ REN TV
10.09.2016
miaistok.su
Ukraine
09.09.2016
Hídfő
Austria
09.09.2016
Bolshinstvo @ NTV, 07:56
Russia, US