9551 results

06.02.2016
Poznavatelnoe.tv @ Youtube
Russia
05.02.2016
Titkolt Hírek
Germany
05.02.2016
orgo-net.blogspot.cz, svetkolemnas.info, czechfreepress.cz
Ukraine
05.02.2016
aeronet.cz
US
04.02.2016
ceskoaktualne.cz
Russia
04.02.2016
svobodnenoviny.eu
UK, US
04.02.2016
South Front HU Facebook
Saudi Arabia
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 24:50 (similarly at 31:27)
Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 34:45
Russia, Ukraine
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 37:25
Russia, Ukraine