9551 results

10.01.2016
breitbart.com
Germany
10.01.2016
orgo-net.blogspot.cz, svetkolemnas.info
Germany
10.01.2016
nwoo.org
Jordan, Turkey, Israel, Russia, US, Syria
10.01.2016
Dmitriy Kiselyev's "Vesti nedeli", news show, 03:54
Germany
09.01.2016
"VSN", VK group
Ukraine
09.01.2016
"Poznavatelnoe.tv", YouTube channel
Israel, UK, Russia
09.01.2016
ukraina.ru
Ukraine
09.01.2016
cont.ws
Ukraine
09.01.2016
whatdoesitmean.com
Turkey, Russia, US, Germany, Syria
09.01.2016
czechfreepress.cz, orgo-net.blogspot.cz, svetkolemnas.info
Turkey, Russia, US, Germany, Syria