318 results
10.11.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1 time 5:05-6:14
Ukraine
09.11.2019
Strategic Culture Foundation South Front
Ukraine, US
06.11.2019
60 Minut @Rossiya 1 (13:05-13:15)
Ukraine
06.11.2019
Vremya Pokazhet @ Channel One time 53:35-54:07
Russia, Ukraine, US
03.11.2019
Regnum
Russia, Ukraine, Belarus, US, Poland
03.11.2019
Regnum
Russia, Ukraine
03.11.2019
Politpuzzle
Ukraine
03.11.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1 time 1:08:00-1:08:22
Ukraine, US
01.11.2019
Regnum
Ukraine, US
29.10.2019
60 Minut @Rossiya1 (5:40-5:50)
Ukraine