202 results
25.03.2019
RIA Novosti Rossiyskaya Gazeta South Front Komsomolskaya Pravda TV Zvezda
Russia, Ukraine
19.03.2019
Harkov
Russia, Ukraine
17.03.2019
RT Russian
Ukraine, US
15.03.2019
60 minut @ Rossiya 1 (16.15 - 16:55)
New Zealand, Ukraine
10.03.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 24 (1.19 - 1.35)
Ukraine
05.03.2019
Eurozone @ Vesti FM (06:10, 16:35)
Ukraine, Germany
01.03.2019
Together with Russia
Ukraine, US
19.02.2019
60 Minutes (16:07 - 16:30)
Ukraine, Poland
09.12.2018
Perviy Kanal
Ukraine
06.12.2018
60 minut @ Russia 1, time 31:00
Ukraine