202 results
19.11.2018
Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1, time 1.15
Ukraine, US
16.11.2018
60 Minut @ Rossiya 1, time 00:15
Ukraine, US
16.11.2018
60 Minut @ Rossia 1, time 6:29
Ukraine
16.11.2018
60 Minut @ Rossia 1, time 6.29
Ukraine
15.11.2018
60 minut @ Rossiya 1, 51:07
Ukraine
08.11.2018
Vremya Pokazhet @ Channel One (1tv.ru); time 10:00
Ukraine
06.11.2018
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal (1tv.ru); time 00:28
Ukraine
11.10.2018
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal (1tv.ru), time 42:08
Ukraine
09.10.2018
60 minut @ Rossiya 1, time 15:35
Ukraine
09.10.2018
60 minut @ Rossiya 1, time 30:35
Russia, Ukraine