202 results
09.10.2018
Vesti v 20:00 @ Rossiya 1 (russia.tv), time 23:00
Ukraine
22.11.2015
"riss.ru" YouTube channel
Ukraine
19.06.2017
novorosinform.org
Russia, Ukraine
21.02.2020
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal [41:25 - 42:12]
Ukraine
11.01.2016
vz.ru
Ukraine
06.02.2016
Svodki ot opolchenya Novorossii @ V Kontakte
Ukraine
07.11.2016
Baltnews.lt DONi News Agency
Russia, Ukraine, Sweden
25.11.2015
"Krasnoye TV", YouTube channel
Ukraine
12.05.2017
‘Mesto vstrechi’ (42:31)
Ukraine
25.09.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossia 1 (time: 02:26:09)
Russia, Ukraine