780 results
21.10.2019
60 minut @ Rossiya (42:38 - 43:02)
Ukraine
20.06.2019
Sputnik Belarus
Russia, Ukraine, Germany, France
04.09.2019
Vremya Pokazhet @ Channel One TV time 39:37
Russia, Ukraine
01.04.2019
https://sputnik.by/columnists/20190401/1040653202/Ukraina-vybory-prodolzhayutsya.html
Ukraine
04.12.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
16.08.2018
Moskovskyi Komsomolets (mk.ru)
Russia, Ukraine, US
23.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 27:36
Ukraine
11.10.2018
Sputnik Rusdialog.ru RIA FAN RT
Russia, Ukraine
16.10.2016
Rosbalt
Ukraine
21.09.2017
Moskovskyi Komsomolets
Ukraine