713 results
10.11.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1 time 25:40-26:05
Russia, Ukraine
08.11.2019
Vremya Pokazhet @Channel 1 time 00:26:28 - 00:26:35; 00:27:24 – 00:27:28)
Ukraine
05.11.2019
60 Minut @ Rossiya 1 time 20:25-20:37; 25:33-26:03
Ukraine
04.11.2019
RT Russian
Russia, Ukraine
03.11.2019
Regnum
Russia, Ukraine
03.11.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
02.11.2019
Tsargrad.tv
Ukraine, Finland
01.11.2019
60 Minut @ Rossiya 1 time 24:00-24:20
Russia, Ukraine
01.11.2019
60 Minut @ Rossiya 1 time 24:25-24:40
Russia, Ukraine
31.10.2019
Sputnik Polska
Ukraine, Poland