713 results
26.10.2019
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal time 26:25 - 26:50
Ukraine
25.10.2019
Sputnik Armenia
Ukraine
25.10.2019
Sputnik Armenia
Ukraine
25.10.2019
60 Minut @ Rossiya 1, time 28:25-28:35
Russia, Ukraine
25.10.2019
Geopolitica.ru
Russia, Ukraine
24.10.2019
Vremya Pokazhet @Channel 1, (time 00:46:18 - 00:46:26)
Ukraine
23.10.2019
Vremya Pokazhet @ Channel One TV 39:50
Russia, Ukraine, Georgia, Syria
23.10.2019
Sputnik Belarus
Hungary, Romania, Russia, Ukraine, Poland
21.10.2019
60 minut @ Rossiya (42:38 - 43:02)
Ukraine
20.10.2019
Evrozona @ Vesti FM time 1:10-1:20
Ukraine