712 results
17.12.2015
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Russia, Ukraine
05.01.2016
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Ukraine
24.12.2015
"Svodki ot opolcheniya Novorossii", VK group // livejournal.com
Turkey, Ukraine
30.10.2017
Russia, Ukraine, Baltic states, US, Poland
13.03.2016
"Vesti Nedeli", Dmitriy Kiselyev's political news show, 33:03
Ukraine
15.02.2020
Bolshaya igra @ Channel 1 time 00:40:58-00:41:14
Russia, Ukraine, US
27.05.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1(01:01:00)
Ukraine
05.07.2019
Vremya Pokazhet @ Channel 1 TV [08:50-09:10]
Ukraine
04.06.2016
"Aleksey Mozgovoy - Golos naroda", YouTube channel
Ukraine
30.05.2016
"Erdélyi Magyar Orosz Baráti Társaság - EMOBT", Facebook group
Ukraine