713 results
20.11.2018
"Vremya Pokazhet" one Perviy Kanal @ timing 23:30
Afghanistan, Ukraine
17.03.2016
"Vremya Pokazhet", Petr Tolstoy's political talk show, 58:37
Russia, Ukraine
09.01.2016
"VSN", VK group
Ukraine
11.02.2019
112.ua
Ukraine
16.03.2016
31tv.ru, 1:21
Ukraine
16.11.2018
60 Minut @ Rossia 1, time 6.29
Ukraine
21.10.2019
60 minut @ Rossiya (42:38 - 43:02)
Ukraine
13.02.2019
60 Minut @ Rossiya 1
Russia, Ukraine
28.05.2019
60 minut @ Rossiya 1 (01:49-01:59)
Ukraine
06.09.2019
60 Minut @ Rossiya 1 (10:35 - 11:05; 11:40 - 12:13).
Ukraine, US