741 results
08.05.2020
News Front - German
Ukraine
31.01.2017
Vremya pokazhet' (7:34)
Ukraine
12.12.2018
60 Minut @ Rossiya 1, time 00:15
Russia, Ukraine
28.10.2016
baltnews.lv, baltnews.ee
Ukraine
02.12.2015
svobodnenoviny.eu
Ukraine
21.01.2018
Lenta.ru, REN TV, Channel 5, Komsomolskaya Pravda, the Russian Defense Ministry television channel Zvezda, Vzglyad, Izvestia, Kommersant, Rossiyskaya Gazeta, Russkaya Vesna, Donetskoye Agentstvo Novostey, Federalnoye Agentstvo Novostey, DNR 24, News Front, Tsargrad, Voyennoye Obozrenie
Ukraine
22.05.2018
DNR Today
Ukraine
12.05.2017
Journalistskaya Pravda
Ukraine
03.09.2018
60 minut @Russia 1, 28:45
Ukraine
26.02.2019
Newsone
Ukraine