145 results
11.11.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1, 28.20
Ukraine
09.10.2018
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal (1tv.ru), time 25:20
Ukraine
07.10.2018
"Tolstoy. Voskresenye" @ Pervyi kanal TV channel; time 03:14
Russia, Ukraine
26.09.2018
News Front
Hungary, Ukraine
21.09.2018
60 Minut @ Rossiya 1, 4:00
Hungary, Romania, Russia, Poland
20.09.2018
Vremya Pokazhet @ Channel One TV, 23:00
Russia, Ukraine
02.09.2018
Voskresnyi vecher c Vladimirom Solovyovym @Rossia 1, 47:25, 48:30
Ukraine
24.06.2018
REN TV
Ukraine
10.05.2018
RT
Ukraine, US
21.04.2018
Novorossinform
Russia, Ukraine