152 results

13.09.2019
60 Minut @ Rossiya 1 Time 46:58
Ukraine
26.08.2019
South Front
Ukraine
20.08.2019
RT Deutsch
Russia, Ukraine, US, Germany
12.08.2019
Vmeste s Rossiyey
Russia, Ukraine
08.08.2019
Aeronet
Ukraine, US
21.07.2019
Vesti @ Rossiya 1 (52:27 - 52:42)
Ukraine
08.07.2019
Vremya Pokazhet @Pervyi Kanal (48:12 - 49:17)
Russia, Ukraine
05.07.2019
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal [47:15 - 47:49]
Russia, Ukraine
04.07.2019
Sputnik Deutschland
Ukraine, US
04.07.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine