994 results
31.08.2018
@VanessaBeeley on Twitter Friends of Syria - revealing the truth
Syria
11.10.2018
Polnyi kontakt s Vladimirom Solovyovym @ Vesti FM (radiovesti.ru)
UK, US, Syria
13.02.2018
Sputnik
Syria
13.02.2018
Russia Today (RT)
Syria
23.06.2018
Sputnik
Russia, Syria
30.10.2018
Twitter account
Syria
09.04.2018
60 minut @Rossiya 1, 00:01, 00:29
Syria
15.04.2018
http://ac24.cz
Israel, UK, US, Syria
29.06.2018
https://stredoevropan.cz
Syria
25.11.2018
Ren TV Rossiyskaya Gazeta RIA FAN
Russia, Syria