994 results
06.02.2018
60 minut @Rossiya 1, 21:41
Ukraine
06.02.2018
Youtube-channel Political Periscope
Ukraine, Finland
05.02.2018
TV Zvezda
Russia, Ukraine, Germany
04.02.2018
Stopeuro.news
Italy, Ukraine
04.02.2018
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym @Rossiya 1, 01:23
Latvia, Baltic states, Estonia, Lithuania
04.02.2018
Pervyi Kanal
Russia, US, Germany
04.02.2018
News Press
Finland, Sweden
03.02.2018
Baltnews
Germany
03.02.2018
RIA Novosti, NTV, Rossiyskaya gazeta,Russian Defense Ministry television channel Zvezda, Kommersant, Ukraina.RU, RT, Novorossiya, AntiMaidan, Rytm Evrazii, Baltnews, News Front, Federalnoye Agentstvo Novostey
Russia, Ukraine
03.02.2018
Noviye Izvestia, 360-Degree TV Channel