994 results
26.01.2018
Mesto vstrechi @NTV, 1:22:25
Ukraine, US
26.01.2018
Voice of People Today
Russia
25.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:28
Ukraine
25.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 9:13
USSR, Russia, Ukraine
25.01.2018
Georgia and the World
Russia
24.01.2018
Georgia and the World, page 15
US, Georgia
24.01.2018
Georgia and the World, page 8
Russia, US, Syria
24.01.2018
Ukraina.ru
Russia, Ukraine
24.01.2018
Ukraina.ru
Ukraine
24.01.2018
60 minut @Rossia-1, 19:10, 25:54
Russia, Ukraine, US