424 results
13.12.2016
Sputnik
Russia, Syria
07.12.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, time 20:48
Baltic states
05.12.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, time 16:30
Russia, Ukraine
04.12.2016
Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1, time 07:40
Germany
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 1:03:33)
Ukraine
28.11.2016
Baltnews.lt
Russia, Lithuania
18.11.2016
Riafan.ru
Sweden
14.11.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (time: 33:45 )
Russia, Ukraine, Poland
07.11.2016
Baltnews.lt DONi News Agency
Russia, Ukraine, Sweden
31.10.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (1:03:39)
Ukraine