96 results
17.06.2020
politnavigator.net
Ukraine
24.12.2015
"Vecher s Vladimirom Solovyevym", political talk show, 00:15
Russia, Ukraine
29.11.2019
60 minut @ Rossiya 1 (29:30 - 29:53)
Ukraine
15.02.2020
Bolshaya igra @ Channel 1 time 00:40:58-00:41:14
Russia, Ukraine, US
16.12.2015
ukraina.ru
Ukraine
17.12.2015
nwoo.org
Ukraine
10.12.2019
Sputnik French, RT France
Russia, Ukraine
10.11.2019
60 minut @ Rossiya 1 time 01:00 - 01:34
Russia, Ukraine
18.11.2019
Stoletie
Russia, Ukraine
17.05.2019
Vremya Pokazhet @ Channel 1, time 00:45:05, 00:46:26
Russia, Ukraine