278 results
19.02.2018
Világfigyelő
Sweden, France
13.02.2018
Hídfő
Sweden
08.02.2018
NTV, Utro.ru, Channel 5, Argumenty i fakty, Life.ru, RIA Novosti, Lenta.ru, Vzglyad, Pravda.ru, Rossiyskaya gazeta, Novosti Rossiyi, Informburo, Handofmoscow, Vesti.lv, eg.ru, ridus.ru
Italy, Czech Republic, Ukraine
04.02.2018
News Press
Finland, Sweden
03.02.2018
Baltnews
Germany
03.02.2018
Noviye Izvestia, 360-Degree TV Channel
01.02.2018
Novye Izvestia, Facebook among others.
24.01.2018
Hidfő.ru
Sweden
15.01.2018
A világ titkai
US, Middle East
06.01.2018
Lenta
UK