304 results
13.12.2019
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal time 37:02 - 37:16
Russia, Ukraine
13.12.2019
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal time 45:43 - 46:10
Ukraine
12.12.2019
Vremya Pokazhet @Pervyi Kanal (40:05-40:15; 41:15-41:30)
Ukraine
10.12.2019
Sputnik Armenia
Ukraine
09.12.2019
RT, RT Russian, Sputnik News, Rossiyskaya Gazeta, RIA Novosti, Vesti.ru, TASS
Russia, Ukraine, Germany, France
06.12.2019
livenews.am
Ukraine, US
05.12.2019
RuBaltic
Russia, Ukraine, US
24.11.2019
Bolshaya Igra @ Channel 1 time 06:54-07:00; 08:02-08:07
Ukraine, US
20.11.2019
Sputnik Arabic
Russia, Ukraine
18.11.2019
CrossTalk @RT, time 03:03-03:30
Russia, Ukraine, US