57 results
18.07.2019
Sputnik Spanish
Syria
09.05.2019
Sputnik Spanish
Ukraine
28.03.2019
RT Deutsch
UK, Ukraine, US
25.03.2019
RIA Novosti Rossiyskaya Gazeta South Front Komsomolskaya Pravda TV Zvezda
UK, Russia, Ukraine, US
17.02.2019
Sputnik Spanish
Syria, Spain
04.02.2019
riafan.ru novorosinform.org
Latvia, Ukraine, Baltic states, Estonia, Lithuania
16.10.2018
News agency Regnum Novorosinform.org Lug-ingo.com
Russia, Ukraine, Poland
03.09.2018
Vecher s Vladimirom Solovyovym @Rossiya 1, Pravo Golosa @TV Centre (from the beginning)
Canada, Ukraine, US
02.09.2018
TASS
Russia, Ukraine
30.04.2018
Saqinform.ge
Ukraine, Georgia