147 results

21.07.2019
Vesti @ Rossiya 1 (52:27 - 52:42)
Ukraine
08.07.2019
Vremya Pokazhet @Pervyi Kanal (48:12 - 49:17)
Russia, Ukraine
05.07.2019
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal [47:15 - 47:49]
Russia, Ukraine
04.07.2019
Sputnik Deutschland
Ukraine, US
04.07.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
28.06.2019
Sputnik Belarus
Russia, Ukraine
23.06.2019
Vremya Pokhazhet @ Pervyi Kanal (11:18 - 11:30)
Ukraine
18.06.2019
RT (rt.com)
Ukraine, US
17.06.2019
RT Deutsch time 23:23-23:47
Ukraine
13.06.2019
Sputnik Deutschland
Ukraine, US