213 results
16.04.2018
svobodnenoviny.eu
Switzerland, UK, Russia, US
16.05.2018
Pervyi Kanal
Canada, Czech Republic, UK, Russia, US, Germany, The Netherlands
07.08.2019
Sputnik French Sputnik Belarus Sputnik Italy
Italy, UK, Russia, Belarus, France
06.09.2018
60 minut @Rossiya 1, 08:00, 52:00, 53:30
UK, Russia
04.03.2019
Tsargrad TV
UK, Russia
03.06.2018
Vesti Nedeli s Dmitriem Kiselyovym @Rossiya 1, 1:06:28
Russia, Syria
10.08.2019
REN TV
UK, Russia
06.03.2018
RIA Novosti
UK, Russia
03.08.2019
Sputnik Italia
UK, Russia
04.03.2019
Channel One TV, Vremya Pokazhet (00:00; 00:03:00 and 00:09:19)
UK, Russia