80 results
22.04.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1, 02.30
UK, Russia, US, Syria, France
10.04.2020
Sputnik Arabic - (sptnkne.ws)
USSR, Russia, US
15.02.2019
RT Russian, Politonline, Lenta, Vesti, Versia, Tass
Syria
30.11.2019
RT Arabic
Syria
29.04.2018
Asaval-Dasavali
UK, Georgia, Syria
14.02.2019
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (35:49 - 45:37)
Syria
15.04.2020
Sputnik News
Syria
24.08.2018
Russia Today (RT)
US, Syria
11.04.2018
http://svobodnenoviny.eu
Russia, Syria
13.02.2019
Sputnik News, RT French
Syria