24 results
06.02.2019
RT France
France
02.02.2019
RT English
France
23.01.2019
Komsomolskaya Pravda
US, France
18.12.2018
Sputnik International
Russia, France
17.12.2018
News Front
France
17.12.2018
Sputnik International
UK, Russia, US, France
16.12.2018
Ukraina.ru Politexpert
UK, Russia, US
13.12.2018
Vecher s Vladimirom Solovyovym" @ Rossiya 1 (1.49.30 – 1.50.18)
France
10.12.2018
News agency REX Regnum news agency
US, France
09.12.2018
Vesti Nedeli @ Rossiya 1, 56:00
US, France