78 results for "Angela Merkel"
06.01.2016
hidfo.ru
Germany
04.01.2016
oppps.ru
Ukraine, Germany
14.12.2015
prvnizpravy.cz
Turkey, US, Germany
09.12.2015
alles-schallundrauch.blogspot.be
Turkey, US, Germany
07.12.2015
russia-insider.com
Russia, US, Germany
04.12.2015
russia-insider.com
Germany, Syria
19.11.2015
blitz.bg
Bulgaria, Germany
14.11.2015
"Vox Populi Evo", YouTube channel
Italy, Russia, Ukraine, US, Germany