80 results for "Angela Merkel"
14.01.2016
aeronet.cz
Turkey, Germany
12.02.2016
Bolshinstvo. NTV, 35:20
Russia, Germany, Syria
28.02.2016
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym, 1:33:36
Germany
29.02.2016
zemavek.sk
Germany
02.03.2016
"Ivan Pobeda", YouTube channel
Russia, Syria
02.03.2016
nwoo.org
Russia, Syria
03.03.2016
Vremya Pokazhet, 16:49
Germany
22.03.2016
svobodnenoviny.eu
Belgium
22.03.2016
"Vecher s Vladimirom Solovyevym", political talk show (special edition on the Brussels terror attacks), 1:13:16
Germany, Belgium
26.03.2016
Sputnik CZ // AC24.cz // prvnizpravy.parlamentnilisty.cz
Belgium