80 results for "Angela Merkel"
07.06.2018
Zvezda TV
US, Germany
29.02.2016
zemavek.sk
Germany
14.06.2018
www.protiproud.cz
Germany
05.04.2019
Vremya Pokhazet @ Pervyi Kanal (35:35 - 35:57)
Ukraine
03.03.2016
Vremya Pokazhet, 16:49
Germany
16.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 40.20
Russia, Ukraine, US, Germany
24.04.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 21:20
US, Germany
22.05.2017
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (1:34:46)
Ukraine
12.09.2019
Vremya Pokazhet @ Channel One TV time 31:20-33:25
Russia, Germany
28.02.2016
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym, 1:33:36
Germany