482 results for "Crimea"
23.08.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal (52:13)
Ukraine, US
21.08.2016
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ TV Rossiya (51:48)
Russia, Ukraine, US, Syria
11.07.2016
propagandaschau.wordpress.com
Ukraine
08.07.2016
politikus.ru
Ukraine, US
07.07.2016
tass.ru
Russia, Ukraine
07.07.2016
Sputnik
Russia, Ukraine
01.07.2016
Sakinformi.ge
Italy, Switzerland, Ukraine, Germany, The Netherlands, France
01.07.2016
Life.ru (and many others)
Turkey, Russia, Ukraine
29.06.2016
Life.ru (and many others)
Italy, Russia, Ukraine
16.06.2016
Petr Tolstoy's "Vremya Pokazhet", 21:32
Turkey, Ukraine