254 results for "Daesh"

03.05.2017
protiproud.parlamentnilisty.cz
US
28.04.2017
Svobodne Noviny
Russia, US, Syria
25.04.2017
Globalresearch.ca
Russia, US, Syria
12.04.2017
‘Vremya pokazhet’ @Pervyi kanal’ (02:59)
China, North Korea, Russia, Ukraine, US
06.04.2017
"Vremya pokazhet" (9:10)
US, Syria
25.03.2017
Voyennaya Tayna (REN TV) @ Youtube, 1:11:35
Ukraine
17.02.2017
protiproud.parlamentnilisty.cz
Russia, Ukraine, US
16.01.2017
Vremya Pokazhet (Pervyi kanal), time 28:54
12.01.2017
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (1:13:12)
US
09.01.2017
Sputnik.cz
Ukraine