431 results for "Donbas war"

06.10.2019
Voskresnyi Vecher with Vladimir Solovyov @ Rossiya 1, (15:05 - 15:46)
Russia, Ukraine
19.04.2019
Voyennoye Obozreniye
Ukraine
13.10.2019
Vremya @ Pervyi kanal time 01:28 - 01:52
Ukraine
05.09.2019
Vremya @Channel One TV time 01:35-01:43
Ukraine
05.09.2019
Vremya news programme @Channel One TV time 00:35, 06:50-06:57
Ukraine
23.06.2017
Vremya pokazhet (38:06, 52:49, 1:24:52)
Russia, Ukraine, US
18.01.2017
Vremya Pokazhet (Pervyi kanal), time 26:26
Ukraine
12.11.2019
Vremya Pokazhet @ Channel One TV Video from 21:10
Russia, Ukraine
31.10.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (19:36)
Ukraine
07.10.2019
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (44:30 - 45:20)
Ukraine