160 results for "Economic difficulties"
19.02.2018
Ukraina.ru
Ukraine
29.01.2020
Ukraina.ru
Russia, Belarus
17.04.2019
Ukraina.ru, RT Russian
Russia, Ukraine
15.09.2017
Ukraine.ru
Russia, Ukraine
15.02.2017
Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya-1 (1:04:19)
Ukraine
08.01.2018
Vesti @Rossiya 1, 24:06
Moldova, Russia
26.02.2017
Vesti nedeli
Ukraine
25.11.2018
Vesti Nedeli @ Rossiya 1, time 12:20
Ukraine, US
11.11.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1, 28.20
Ukraine
27.11.2017
Vesti.ru, Sputnik, Izvestia, Politnavigator, Ura.news, Vzglyad and other Russian sites all ran this fake story as did the Ukrainian sites Podrobnosti, RIA Novosti Ukraine, Strana, Argumenty i Fakty Ukraina, Komsomolskaya Pravda in Ukraine, Vesti, Dnepr Info, Glavred, 112ua, 2000 and others.
Ukraine