223 results for "Historical revisionism"
22.02.2017
‘Vecher s Vladimirom Solovyovym’ (19:44)
Ukraine
22.09.2018
‘Vecher c Vladimirom Solovievym’ @ ‘Rossia 1’ TV-channel, time 37:28
USSR, Russia, Ukraine, Germany
26.02.2020
رحلة في الذاكرة @ RT AR [13:50 - 14:15]
Germany, France
17.12.2017
Zen.yandex.ru
India, China, Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Poland
09.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 1:09:06
Italy, Romania, Slovakia, Croatia, USSR, Russia, Germany, Finland, Belgium, Poland, France
08.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 12:58
Russia, US
07.11.2019
Vremya Pokazhet @Channel One TV (00:02:05 - 00:02:30) Dobrov v efire @REN TV (00:34:32 - 00:34:37)
Germany
30.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 8:27)
Russia
22.03.2017
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (48:26)
Russia, Ukraine
28.10.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (1:10:48)
Russia, Ukraine, Germany