223 results for "Historical revisionism"
29.02.2020
Rossia 24
UK, Russia
12.01.2020
Vesti Nedeli @ Rossiya 1 (48:35-49:05)
Poland
17.11.2019
Vesti Nedeli @ Rossiya 1 time 00:58-2:26
USSR, US
11.09.2016
Vesti nedeli s Dmitriy Kiselyov @ Rossia-1 TV (1:26:52)
Norway
30.04.2017
Vesti.lv
Lithuania
02.05.2019
Vmeste s Rossiey, http://ross-bel.ru/
06.05.2019
Vmeste s Rossiey, http://ross-bel.ru/
Russia, Ukraine, Baltic states, Germany
24.02.2020
Together with Russia
Iraq, Libya, UK, USSR, Germany
10.11.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1 time 5:05-6:14
Ukraine
26.02.2017
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya-1 (21:26)
Russia, Ukraine