98 results for "Refugees"
17.10.2019
RT Deutsch @ 5:27-6:17
Afghanistan, Kosovo, US, Germany
17.10.2019
RT (rt.com)
Sweden
12.10.2019
Sputnik Italia
Africa, US
24.09.2019
Es'al Akthar@RT Arabic Time 1:45 to 2:00
Jordan, Syria
02.09.2019
Sputnik Abkhazia
Syria
15.08.2019
Sputnik Mundo
Venezuela, UK
22.07.2019
Sputnik Italia
Italy, Germany, France
21.07.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 24 [1:00:19 - 1:00:53]
Ukraine
21.07.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1 time 1:00:18-1:00:53
Russia, Ukraine
13.07.2019
Newsmaker@RT Arabic Time 7:45 to 8:15