110 results for "US puppet"
20.02.2019
Sputnik Belarus Time 8:43 - 9:20
Ukraine, US
19.02.2019
News Front
Russia, US
13.02.2019
Sputnik Deutschland
Ukraine
15.01.2019
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (23:25 - 23:45; 33:35 - 34:06; 37:53).
US
09.11.2018
60 Minut @Rossiya 1; time 40.14
Ukraine, US
26.03.2017
aeronet.cz
Russia
25.11.2016
Oplot TV on Youtube
Czech Republic, US
23.11.2016
Mesto vstrechi (03:48)
US
09.11.2016
Slovensko-russka spolnost
US
02.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (08:54)
Ukraine, US