7 results for "US supports terrorism"

26.02.2020
Sputnik web AR, klyoum
UK, Syria
28.11.2019
Sonar2050, Teleskop
Libya, Israel, UK, Ukraine, US, Syria, Saudi Arabia
20.11.2018
"Polnyi Kontakt" on Vesti FM @ timing 01:38
Ukraine, Syria
24.01.2018
Georgia and the World, page 8
Russia, US, Syria
26.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 44:33
Russia, US, Syria
11.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 13:35
US
10.04.2016
Dmitriy Kiselyev's "Vesti nedeli" news show, 5:54
Ukraine, US