223 results for "Ukraine NATO"
09.11.2016
“Vecher s Vladimirom Solovyovym’’ @ ‘Rossia-1’ (1:38:13)
Russia, Ukraine
19.02.2017
‘Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym’ (2:13)
Russia, Ukraine, Baltic states
22.09.2018
‘Vecher c Vladimirom Solovievym’ @ ‘Rossia 1’ TV-channel, time 37:28
USSR, Russia, Ukraine, Germany
08.06.2017
‘Mesto vstrechi’ (33:03)
Russia, Ukraine
02.12.2016
Zvezda
Ukraine
13.04.2017
zvedavec.org
Ukraine
05.04.2019
Vremya Pokhazet @ Pervyi Kanal (53:30- 54:24)
Ukraine
16.10.2018
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, timing 35:36
Russia, Ukraine, US
24.10.2019
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal time 51:44-51:52
Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 11:38)
Ukraine