263 results for "WWII"
13.12.2018
Vecher s Vladimirom Solovyovym" @Rossiya 1 (1.53.20 – 1.54.30)
US
07.12.2018
Russia Today
USSR, Ukraine
06.12.2018
60 minut @ Russia 1, time 31:00
Ukraine
12.11.2018
Vremya Pokazhet @ Channel One (1tv.ru), time 21:54
Switzerland, Russia
25.10.2018
Vecher c Vladimirom Solovievym @ Rossiya 1, timing 1.10; 6.35; 13.19; 43.05
Russia, Ukraine, Germany
11.10.2018
Perviy Kanal
USSR, Lithuania
25.09.2018
"Vecher c Vladimirom Solovievym" on Rossia 1 TV-channel Sputnik
Latvia, Belgium
07.09.2018
AC24, Vlastenecké noviny
UK, US, Germany
07.09.2018
Komsomolskaya Pravda, Riafan
Russia, Finland
06.09.2018
Russia Today (RT) Deutsch
UK, US